EVÄSTÄ! RUOKAKETJUN UUDET TOIMINTAMALLIT -HANKE
1.9.2020 – 31.8.2021


TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-Savon ruokaturvaa ja aluetaloutta tulevaisuutta ja mahdollisia tulevia poikkeustilanteita silmällä pitäen rakentamalla uusia liiketoiminta- ja sopimustuotantomalleja sekä palvelukonsepteja.

TOIMENPITEET

Rakennetaan yhdessä yritysten kanssa uusia laadukkaista palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja kolmella eri yhteistyökentällä (yrittäjät+ kuluttajat, kunta+ yrittäjät, yrittäjät + yrittäjät) kehitetään toimintoja ja verkostoja mm. kumppanuuspöydissä. Lisätään markkinointiosaamista ja eri jakelukanavien käyttöä. Vahvistetaan seudullista- ja kuntabrändiä puhtaan, ekologisen ja monipuolisen ruokaketjun osaajana.

Lisätietoja
Armi Nissinen
puh. 040 5526 727
armi.nissinen(at)navitas.fi